Asset Publisher Asset Publisher

Pozyskanie

Drewno z Nadleśnictwa Andrychów…

…to drewno pozyskiwane na podstawie obowiązującego planu urządzania lasu (sporządzany jest na 10 lat) z drzewostanów trwale i zrównoważenie zagospodarowanych co potwierdza certyfikat międzynarodowy PEFC.

Nadleśnictwo Andrychów, corocznie, dostarcza odbiorcom ok. 60 tys.m3 drewna wielu gatunków – to cecha naszych bioróżnorodnych lasów.

Cięcia są wyznaczane ze względów hodowlanych które warunkują prawidłowy wzrost i dalszy rozwój drzewostanów. Dzięki temu zasobność naszych lasów stale rośnie.

Najwięcej, bo ok. 43% stanowi surowiec bukowy oraz świerkowy (ok. 15%). W dalszej kolejności pozyskiwana jest sosna, brzoza, dąb, modrzew, jodła oraz cała gama gatunków których roczna wielkość użytkowania waha się od kilku do kilkuset m3 (daglezja, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna Banksa , grab, jawor, jesion, olsza, osika, robinia, lipa, wierzba, topola, czereśnia).

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Andrychów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, fabryk mebli oraz zakładów stolarskich (ok. 75-80%). Pozostałą część zakupują odbiorcy indywidualni – głównie w celach opałowych.

Wszelkie prace w lesie, w tym prace związane z użytkowaniem lasu, zlecane są zakładom usług leśnych. To najczęściej firmy lokalne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie prac zgodnie ze sztuka leśną.

 

Użytkowanie lasu to nie tylko pozyskanie drewna, to również zbiór owoców runa leśnego oraz grzybów na które to zbiory andrychowscy leśnicy zapraszają wszystkich serdecznie.