Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

   

Warunki sprzedaży drewna

 

1. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.

 

2. Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przy drogach leśnych i przy torowiskach kolejowych) odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach drogami wskazanymi przez wydającego materiał.

 

3. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa (składnicy) w celu wyznaczenia nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu, itp.

 

4. Kupujący może zlecić odbiór drewna innej osobie/przewoźnikowi. Odbiór następuje wtedy na podstawie stosownego upoważnienia.

 

5. Sprzedaż odbywa się tylko w kancelariach leśnictw. Płatność możliwa tylko gotówką.

 

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z art. 106 b ust. 5 ustawy o vat w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko na podstawie paragonu, na którym znajduje się NIP nabywcy. O zamiarze nabycia faktury należy poinformować przed dokonaniem zakupu.