Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

   

Warunki sprzedaży drewna

 

1. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.

 

2. Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przy drogach leśnych i przy torowiskach kolejowych) odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach drogami wskazanymi przez wydającego materiał.

 

3. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa (składnicy) w celu wyznaczenia nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu, itp.

 

4. Kupujący może zlecić odbiór drewna innej osobie/przewoźnikowi. Odbiór następuje wtedy na podstawie stosownego upoważnienia.