Asset Publisher Asset Publisher

Park krajobrazowy

                 Południowa część Nadleśnictwa położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (utworzony rozporządzeniem Wojewody Bielskiego nr 9/98 z dnia 26 czerwca 1998 r. celem zachowania i popularyzacji wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych).

Grunty Nadleśnictwa Andrychów wchodzące w skład Parku Krajobrazowego Beskidu Małego stanowią 6649,29 ha.

-  W obrębie Andrychów powierzchnia gruntów należących do parku krajobrazowego wynosi 2809,77  ha.  Obejmuje wszystkie  górskie leśnictwa: Roczyny (oddziały 101-110, 114-119), całe  leśnictwo Targanice i Rzyki oraz Inwałd ( oddziały 187-215)

-  Do parku wchodzi  również cały obręb Porąbka o powierzchni 3839,52 ha..