Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa gospodarkę łowiecką prowadzą 22 Koła łowieckie oraz jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Zatorze.

Grubą zwierzynę łowna stanowią głównie jelenie, sarny i dziki natomiast drobną zające, lisy, borsuki,  kuny, bażanty, kaczki. Z gatunków chronionych spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka, niedźwiedzia i rysia. Duża ilość stawów zlokalizowanych w dorzeczach rzek Wisły, Soły i Skawy prawdziwy raj ma ptactwo wodne.