Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Naprawa szlaku w oddz. 120 a w Leśnictwie Brody (leśny szlak stały)

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Naprawa szlaku w oddz. 120 a w Leśnictwie Brody (leśny szlak stały)

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Naprawa szlaku w oddz. 120 a w Leśnictwie Brody (leśny szlak stały)

Data opublikowania: 2022/08/12
Tryb postępowania: zamówienie niepodlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2022/08/19