Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

   

Warunki sprzedaży drewna

 

1. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna.

 

2. Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przy drogach leśnych i przy torowiskach kolejowych) odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach drogami wskazanymi przez wydającego materiał.

 

3. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa (składnicy) w celu wyznaczenia nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu, itp.

 

4. Kupujący może zlecić odbiór drewna innej osobie/przewoźnikowi. Odbiór następuje wtedy na podstawie stosownego upoważnienia.