Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, takie jak wyróżniające się sędziwe drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe czy jaskinie. W lasach najczęściej występującymi pomnikami przyrody są stare i okazałe drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 8 pomników przyrody, w tym:

pojedyncze drzewa –  6 szt. (wiąz, lipa, jawor, jodła oraz 2 czereśnie ptasie)

skałki, groty, jaskinie – 2 szt.