Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Andrychów działa w strukturach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Położone jest na terenie dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni 12004 hektarów, a także nadzoruje inne niż Skarbu Państwa lasy (ok. 9,6 tyś. ha).                                            

         Andrychowskie lasy w ponad 50% tworzą gatunki liściaste (buk, dąb, jawor, jesion, olsza, brzoza, grab, czereśnia). Pozostała część przypada na świerk, jodłę, sosnę, modrzew, daglezję. W lasach tych obserwuje się olbrzymią różnorodność siedlisk i gatunków.
Z roślin zielnych na szczególną uwagę zasługują storczyki, skrzypy, wawrzynek wilczełyko, cieszynianka. Podobnie jak flora, bardzo bogata jest też fauna. Z ciekawych zwierząt żyją tu: jelenie, dziki, lisy, jenoty, borsuki, bobry, jarząbki, jastrzębie, sowy, różne gatunki żab, traszek i węży oraz bardzo licznie występująca salamandra plamista. Pojawia się czasami niedźwiedź, wilk i ryś. Różnorodność ekosystemów i ich ogólna dostępność czyni Nadleśnictwo Andrychów interesującym i przyjaznym dla wszystkich miłośników przyrody. W szczególności na uwagę zasługują tu i są godne obejrzenia:

  • Rezerwat leśny "Madohora" w leśnictwie Rzyki
    (bór wysokogórski),
  • Rezerwat leśny "Przeciszów" w leśnictwie Polanka Wielka
    (las grądowy),
  • Rezerwat leśny "Żaki" w leśnictwie Polanka Wielka
    (lasy nizinne),
  • Rezerwat leśny "Buczyna na Zasolnicy" w leśnictwie Zasolnica (buczyna karpacka).

          Prócz wyżej wymienionych obiektów, na terenie nadleśnictwa znajduje się 9 pomników przyrody, a wśród nich wspaniała lipa, jawor, wiąz górski i czereśnie. Są także wychodnie skał!!!

          Podkreśleniem naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych nadleśnictwa jest istnienie zasobów wodnych w postaci strumieni, potoków, stawów i innych akwenów (jezioro międzybrodzkie, zbiornik czaniecki). Wody te w dużym stopniu podnoszą atrakcyjność andrychowskiego nadleśnictwa!

          Andrychowskie lasy są piekne, zdrowe i przyjazne ludziom. Zapraszamy więc do nich wszystkich szukających ciszy i spokoju, a takze żądnych estetycznych doznań.