Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Andrychów prowadzi swoją działalność gospodarczą w oparciu o Plan Urządzania Lasu. Plan ten określa zadania obligatoryjne i fakultatywne w ciągu 10-lecia (2015-2044). Zadania zawarte w PUL z zakresu hodowli lasu obejmują:

- pielęgnowanie lasu na powierzchni  2779 ha

w tym: pielęgnowanie zainwentaryzowanych             upraw                   638 ha

                                                                                      młodników         1819 ha

- orientacyjna powierzchnia odnowień                                                    933 ha

- pielęgnowanie gleby w uprawach                                                        322 ha

 

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2017 r do pobrania poniżej

Informacje na temat pozyskania w 2016 r. ->TUTAJ<-

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2016 r. ->TUTAJ<-

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2015 r. ->TUTAJ<-

Monitoring wybranych zadań hodowlanych za 2014 r. ->TUTAJ<-