Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby

Na terenie Nadleśnictwa Andrychów przeważają siedliska górskie, które stanowią 62,3 % powierzchni. Na pozostałym obszarze występują siedliska wyżynne - 28,8 % oraz niżowe 8,9 %. Siedliska nizinne znajdują się prawie wyłącznie w obrębie Andrychów, w jego północnej i zachodniej części. Siedliska wyżynne położone są w podgórskiej części obrębów Andrychów i Kalwaria. Cała południowa część nadleśnictwa (w Beskidzie Małym), obejmująca cały obręb Porąbka, 56,9 % obrębu Andrychów oraz 23,8 % obrębu Kalwaria to siedliska górskie.

Udział siedlisk leśnych

- lasy nizinne    - 8,9 %

- lasy wyżynne - 29,0 %

- lasy górskie   - 62,0 %

- bory górskie   -  0,1 %

Udział gatunków lasotwórczych

 • 39,18 proc. – buk
 • 7,18  proc. – świerk
 • 13,74 proc. – sosna
 • 12,37 proc. – jodła
 • 16,05 proc. – dąb
 • 4,57  proc. – modrzew
 • 3,25 proc.  - brzoza
 • 3,66 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 5,0   proc. – I klasa
 • 9,8   proc. – II klasa
 • 25,1  proc. – III klasa
 • 25,4  proc. – IV klasa
 • 11,5  proc. – V klasa
 • 23,2  proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Buk          – 295 m sześc./ha
 • Świerk     – 253 m sześc./ha
 • sosna      – 289 m sześc./ha
 • Jodła       – 330 m sześc./ha
 • Dąb -       – 272 m sześc./ha
 • Modrzew   – 293 m sześc./ha
 • Brzoza      – 216 m sześc./ha