Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Położenie Nadleśnictwa Andrychów

Obszar Nadleśnictwa położony jest w zasięgu administracyjnym dwu województw: śląskiego i małopolskiego. W województwie śląskim Nadleśnictwo swym zasięgiem obejmuje 2 powiaty i 3 gminy, a w województwie małopolskim obejmuje 2 powiaty i 22 gminy, w tym 5 miejskich. Większe miasta w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa to Andrychów, Oświęcim, Wadowice, Zator, Kalwaria Zebrzydowska i Kęty.

·         Według „Regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" (Trampler 1990) obowiązującej w LP, obszar Nadleśnictwa położony jest w następujących krainach:

region

obręb

oddziały

Powierzchnia [ha]

V.6.c - kraina Śląska, dzielnica Kędzierzyńsko-Rybnicka, mezoregion Wodzisławsko-Wilamowski

Andrychów

32-48, 76, 77

441,24

VI.7. – kraina Małopolska, dzielnica Wyżyny i Pogórza Śląskiego

Andrychów

1-18, 19, 19A, 20-31, 49-57, 67-73

752,53

Kalwaria

58-78, 78A, 79-82

900,04

                                                                               1652,57

VIII.1. – Kraina Karpacka, dzielnica Beskidu Śląskiego i Małego

Andrychów

58-66, 74, 75, 78-215

3549,81

Kalwaria

157-188

 713,22

Porąbka

1-79, 82-128, 130-157 (cały obręb)

3839,52

                                                                               8102,55

VIII.2.a – Kraina Karpacka, dzielnica Pogórza Środkowobeskidzkiego, mezoregion Wielicko Rożnowski

Kalwaria

34-57, 83-88, 90-97, 105-113, 117-145, 149-156

      1748,04