Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Ogłoszenie o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele rolne, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów. Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.