Asset Publisher Asset Publisher

Przerwany Marsz

Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, osłabił przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych informuje, że z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy ministrze edukacji narodowej, w dniu 2 września bieżącego roku odbędzie się wydarzenie pod nazwą ”Przerwany Marsz”. Akcja Polegać ma na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II Wojny Światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkół. Planowana na dzień rozpoczęcia roku szkolnego akcja ma być okazją do wspólnego przywitania roku szkolnego przez młodzież i przedstawicieli pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Głównym celem „Przerwanego Marszu” jest przywrócenie należytej pamięci, szacunku i honoru wobec dziedzictwa Polskich Dzieci Wojny, a także skłonienie do refleksji ich dzieci i wnucząt. Kulminacyjnym momentem będzie wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

 

Organizatorem wydarzenia jest Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Polskich Dzieci Wojny – prof. Jacek Kurzępa oraz Zespół Koordynacyjny Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny.
W celu skoordynowania działań organizatorzy proszą o rejestrowanie szkół biorących udział w projekcie na stronie przerwanymarsz.pl.

 

Do tej pory na terenie naszego nadleśnictwa zarejestrowały się szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 1 w Osieku – Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Władysława Jagiełły;
- Szkoła Podstawowa nr. 1 im Jana Pawła II w Wadowicach;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach;
W Wieprzu zarejestrowana jest jedna osoba chcąca wspomóc szkołę w obchodach wydarzenia.

 

Nie pozwólmy zatracić naszej historii, wspierajmy nie tylko w trakcie tego wydarzenia Polskie Dzieci Wojny.
 
 
źródło: przerwanymarsz.pl