Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ważne informacje dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Ważne informacje dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

1. W związku z pracami nad Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu Starostwo Powiatowe w Wadowicach zwraca się z prośba o umożliwienie wstępu do lasu osobom upoważnionym oraz założenia powierzchni próbnych a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach; 

 

2. W związku z planowanymi pracami obserwacyjno-pomiarowymi w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu osobom upoważnionym do wykonywania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Szczegóły w załącznikach.