Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie dot. kupna gruntów

Ogłoszenie dot. kupna gruntów

OGŁOSZENIE

      Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów informuje, że osoby zainteresowane sprzedażą swoich gruntów, opisanych w art. 37 ustawy o lasach tj. lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, mogą składać oferty w tut. Nadleśnictwie pod adresem – ul. Słowackiego 2e, 34-120 Andrychów. Oferowane grunty muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  1. Bezpośrednio przylegać do gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych;
  2. Stanowić współwłasność z Lasami Państwowymi.

 

 

Do oferty należy dołączyć

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Składając ofertę należy korzystać z załączonego wzoru oferty.