Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 Na terenie Nadleśnictwa Andrychów znajdują się cztery leśne rezerwaty przyrody :
1.      Madohora o pow. 38,20 ha - położony w przyszczytowej partii góry Madohora zwanej Łamaną Skałą. W zasięgu działania Nadleśnictwa Andrychów znajduje się północna jego część. Utworzony został w roku 1960           z inicjatywy prof. Szafera. Szczyt Madohory stanowią wychodnie piaskowca             i zlepieńca istebniańskiego, stanowiącego dogodne podłoże do występowania gatunków charakterystycznych dla siedliska boru wysokogórskiego. Niższe polożenia rezerwatu to buczyna karpacka związana z glebami powstałymi                z bogatszych warstw godulskich.
 
2.      Przeciszów o pow. 85,13 ha - najmłodszy z rezerwatów położonych na terenie Nadleśnictwa Andrychów. Utworzony został w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dla zachowania wielogatunkowego lasu grądowego.
Rezerwat jest enklawą roślinności leśnej polożoną wśród gruntów rolnych.
3.      Żaki o pow. 11,84 ha - podobny w charkterze do poprzedniego i podobnie jak Przeciszów położony w dolinie Wisły i bezpośrednim jej sąsiedztwie. Podłoże gleb stanowią utwory akumulacji rzecznej.
4.      Buczyna na Zasolnicy o pow. 16,65 ha - utworzony ze względu na zbliżony do naturalnego charakter występujących tu drzewostanów bukowych. Oprócz walorów przyrodniczych posiada walory krajobrazowe. Stok z litą buczyną wyrastający jak gdyby z równiny widoczny jest z drogi z Kobiernic do Żywca.
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Podsumowanie akcji #sadziMY

Podsumowanie akcji #sadziMY

W dniu 18.09.2020 miała miejsca druga już akcja #sadziMY – zainagurowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, w ramach której zarówno Nadleśnictwo Andrychów jak i wszystkie inne Nadleśnictwa w Polsce umożliwiły bezpłatny odbiór sadzonek w godzinach od 9 do 15.

Nasze Nadleśnictwo przygotowało sadzonki jodły, świerka, buka oraz olchy – łącznie 2100 sztuk, które to zostało wydane zainteresowanym w całości. Zainteresowanych natomiast było całkiem sporo, a odwiedziły nas osoby w każdym wieku - od najmłodszych do najstarszych.

Mamy nadzieję i życzymy każdej obdarowanej osobie aby wszystkie sadzonki się przyjęły i rosły zgodnie z oczekiwaniami!