Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Dzieje własnościowe lasów Nadleśnictwa Andrychów.
•    Lasy Nadleśnictwa Andrychów przed II Wojną Światową stanowiły własność prywatną. Obręb Porąbka oraz górska część obrębu Andrychów należała do Habsburgów i stanowi
część Dóbr Żywieckich.
      Pozostałe lasy, wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa, należały do innych, mniejszych
      lub większych właścicieli ziemskich, bądź też stanowiły część dóbr klasztornych,
•       Lasy Dóbr Żywieckich do  XIV wieku stanowiły własność udzielnych Książąt Śląskich, następnie w latach 1479-1625 należały do rodziny Komorowskich. W 1625 roku
przeszły w posiadanie Królowej Konstancji, arcyksiężniczki austriackiej, żony Zygmunta III, zaś po śmierci królowej Dobra Żywieckie przejął syn Zygmunta III, Jan Kazimierz. 
Po jego śmierci, w 1676 roku dobra te wykupił hrabia Jan Wielopolski, pozostawiając je potem swoim trzem synom, którzy po krótkim czasie dobra te sprzedali. Kolejnym
właścicielem został Arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg. Habsburgowie byli właścicielami Dóbr Żywieckich przez ponad półtora wieku (ostatnim był Leon Habsburg), do II wojny
Światowej.
•    Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej upaństwowiono majątki dużej własności, mocą dekretów PKWN: dekretu z dnia 06.09.1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej
(DZ.U. Nr 3, poz.13) oraz dekretu z dnia 12.12.1944 roku o przejściu niektórych lasów na własność Państwa (DZ.U Nr 15, poz. 82).
•    W 1945 roku zostały utworzone nadleśnictwa: Andrychów, Kalwaria i Porąbka.
•    W 1973 roku utworzono Nadleśnictwo Andrychów z trzema obrębami leśnymi poprzez połączenie Nadleśnictw: Andrychów, Porąbka i części Nadleśnictwa Kalwaria. Do N-ctwa
Andrychów przyłączono leśnictwa Tłuczań i Łękawica w oddziałach 37, 60-95, 157-188 Pozostała część Nadleśnictwa Kalwaria została przyłączona do Nadleśnictwa Myślenice.
Podstawę prawną utworzenia Nadleśnictwa Andrychów stanowiły:
•    Decyzja o rozszerzeniu zasięgów terytorialnych Nadleśnictw z dniem 1 stycznia 1973r. – Dz.Urz. MLiPD nr 1 poz. 8
•    Zarządzenie Nr 73 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 1973r.
•    W 1976 roku, na mocy Zarządzenia Nr 49 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 1976r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego jednostek ALP, nastąpiło
przejęcie z Nadleśnictwa Myślenice leśnictwa Brody - oddziały 34-36, 38, 39, 105-156.
•    Od 17 lutego 1984 roku odeszły z Nadleśnictwa Andrychów oddziały 13-18, 32-48 z obrębu Andrychów do nowopowstałego Nadleśnictwa Pszczyna.
•    W 2002r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 97 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2002r., z ponownie przejętych od nadleśnictwa Pszczyna oddziałów o 
numerach 185-190, utworzono Obręb Brzeszcze.
•    Od 2002 do 2005 roku  w skład Nadleśnictwa Andrychów wchodziły 4 obręby leśne.
•    W 2005 roku obręb Brzeszcze został przyłączony do obrębu Andrychów (Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 08.09.2005 roku w sprawie łączenia
obrębów leśnych w Nadleśnictwie Andrychów, RDLP Katowice), a numeracja oddziałów została zmieniona na oddziały 13-18, 32-48.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Po raz drugi #sadziMY z prezydentem

Po raz drugi #sadziMY z prezydentem

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew.

Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.

 

 

Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

 

Już 18-go września zapraszamy serdecznie do siedziby Nadleśnictwa Andrychów przy ul. Juliusza Słowackiego 2e w Andrychowie po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew leśnych! Każdy będzie mógł otrzymać drzewko. Akcja będzie trwać od godz. 09:00 do godz. 15:00 lub do wyczerpania zapasu!

 

 

Sadzonki będą rozdawane 18 września  w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek.

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 r.

Huragan 100-lecia był największym takim kataklizmem w historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnica połamała i wywróciła miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.  Obszar zniszczeń w lasach odpowiadał wielkością całej aglomeracji warszawskiej.

Lasy Państwowe uprzątnęły już niemal cały teren zniszczony przez wiatr. Pracowało przy tym ponad 1200 leśników i ok. 4 tys. pracowników prywatnych firm usług leśnych oraz kilkaset maszyn leśnych. Dziś przyszedł czas na odtworzenie zniszczonych lasów. W najbliższych latach leśnicy posadzą tam blisko 220 mln nowych drzew.

Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, na powierzchni blisko 6,5 ha posadzi 64 tys. nowych drzew.