Asset Publisher Asset Publisher

Back

Siedziba nadleśnictwa

Siedziba nadleśnictwa

Dnia 5 listopada 2013 roku wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę Nadleśnictwa Andrychów.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę

Nadleśnictwa Andrychów

 

 

            Dnia 5 listopada 2013 roku wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę Nadleśnictwa Andrychów, która będzie się mieścić w Andrychowie przy ul. Słowackiego oddz. 207i Leśnictwa Inwałd (dawna składnica drewna).

Akt erekcyjny został podpisany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji w Katowicach  dr inż. Kazimierza Szablę, ks. dziekana, prałata Stanisława Czernika – proboszcza parafii św. Macieja w Andrychowie, Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, przedstawiciela wykonawcy firmy Dombud z Katowic wiceprezesa mgr Pawła Chaleckiego, mgr inż. Piotra Gawłowskiego z nadzoru budowlanego z firmy F.U. Gawłowski z Częstochowy oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów inż. Jerzego Potockiego. Projekt nowej siedziby powstał w Biurze Projektowym INFRA-RED z Myślenic Łukasz Szumiec, Piotr Janosz.

            Poświęcony przez ks. Stanisława Czernika akt umieszczono w kapsule, w której znalazły się również zebrane w roku bieżącym nasiona jodły, aktualne monety polskie, dwie codzienne gazety z dnia 05.11.2013r. (jedna o poglądach bardziej lewicowych, druga prawicowych), lista wszystkich pracowników Nadleśnictwa Andrychów oraz pióro, którym akt został podpisany. Kapsułę wmurowano w ścianie nowo budowanego obiektu.

Termin oddania do użytku nowej siedziby to styczeń 2015 roku.