Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

 Na terenie Nadleśnictwa Andrychów znajdują się cztery leśne rezerwaty przyrody :
1.      Madohora o pow. 38,20 ha - położony w przyszczytowej partii góry Madohora zwanej Łamaną Skałą. W zasięgu działania Nadleśnictwa Andrychów znajduje się północna jego część. Utworzony został w roku 1960           z inicjatywy prof. Szafera. Szczyt Madohory stanowią wychodnie piaskowca             i zlepieńca istebniańskiego, stanowiącego dogodne podłoże do występowania gatunków charakterystycznych dla siedliska boru wysokogórskiego. Niższe polożenia rezerwatu to buczyna karpacka związana z glebami powstałymi                z bogatszych warstw godulskich.
 
2.      Przeciszów o pow. 85,13 ha - najmłodszy z rezerwatów położonych na terenie Nadleśnictwa Andrychów. Utworzony został w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dla zachowania wielogatunkowego lasu grądowego.
Rezerwat jest enklawą roślinności leśnej polożoną wśród gruntów rolnych.
3.      Żaki o pow. 11,84 ha - podobny w charkterze do poprzedniego i podobnie jak Przeciszów położony w dolinie Wisły i bezpośrednim jej sąsiedztwie. Podłoże gleb stanowią utwory akumulacji rzecznej.
4.      Buczyna na Zasolnicy o pow. 16,65 ha - utworzony ze względu na zbliżony do naturalnego charakter występujących tu drzewostanów bukowych. Oprócz walorów przyrodniczych posiada walory krajobrazowe. Stok z litą buczyną wyrastający jak gdyby z równiny widoczny jest z drogi z Kobiernic do Żywca.
 

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Rośliny i zwierzęta chronione i rzadkie

Rośliny i zwierzęta chronione i rzadkie

Chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt

Wśród chronionych i rzadkich gatunków roślin występujących w tutejszych lasach należy wymienić min.: wawrzynka wilczełyko, skrzyp olbrzymi, dziewięćsił bez-łodygowy, storczyki, cieszyniankę wiosenną, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, krokusa, zawilca, lilię złotogłów. Świat zwierząt reprezentowany jest między innymi przez jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, borsuki, kuny leśne, wydry, bobry, jarząbki, kruki, jastrzębie, myszołowy, liczne gatunki sów, rzadkie owady np. kozioróg bukowiec, różne gatunki żab, traszek i węży oraz salamandry plamiste. Czasem pojawia się niedźwiedź, wilk, ryś
i łoś.

 

 

Monitoring ochrony strefowej ptakow 2017 do pobrania poniżej