Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- Naprawa nawierzchni tłuczniowych i gruntowych dróg leśnych, placów składowych w leśnictwie Tłuczań na terenie Nadleśnictwa Andrychów w 2022 roku – plac składowy oddz. 82 c, plac składowy oddz. 79 c

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- Naprawa nawierzchni tłuczniowych i gruntowych dróg leśnych, placów składowych w leśnictwie Tłuczań na terenie Nadleśnictwa Andrychów w 2022 roku – plac składowy oddz. 82 c, plac składowy oddz. 79 c

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Naprawa nawierzchni tłuczniowych i gruntowych dróg leśnych, placów składowych w leśnictwie Tłuczań na terenie Nadleśnictwa Andrychów w 2022 roku – plac składowy oddz. 82 c, plac składowy oddz. 79 c

Data opublikowania: 2022/07/14
Tryb postępowania: zamówienie niepodlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2022/07/21